Zasady konstytuujące psychoterapię Gestalt wg G. Yontef
Najtrudniej jest dostrzec to, co najbardziej oczywiste